Звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта

 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців»

 

 Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення сесії

Новотроїцької сільської ради від 17.01.2012 №VІ/18-1 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» (зі змінами)

Назва виконавця заходів з відстеження: Новотроїцька сільська рада

 

Цілі прийняття регуляторного акта:  забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;  відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням єдиного податку; оптимізація ставок єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності з урахуванням балансу інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання .

Строк виконання заходів з відстеження: з 02.05.2016 по 10.05.2019 року.

Тип відстеження: періодичне

 Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

 Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

1. Кількість платників єдиного податку.

2. Сума надходження єдиного податку.

Кількісні та якісні значення показників результативності актів:

 

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість платників єдиного податку, осіб

13

13

15

18

Сума надходжень  від єдиного податку, грн.

36593,2

42460,7

90525,0

156439,1

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі вищевказаних показників періодичного відстеження можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку, але у зв’язку зі змінами до Податкового кодексу України необхідно прийняти нове рішення про встановлення єдиного податку для фізичних осіб - підприємців на 2020 рік.

 

Сільський голова                                                                               С.Л.Алдабаєв

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності

регуляторного акта

«Про підвищення ефективного використання майна комунальної власності»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення сесії сільської ради від 05.10.2011  №VІ/13-1 «Про підвищення ефективного використання майна комунальної власності»

Назва виконавця заходів з відстеження: Новотроїцька сільська рада

Цілі прийняття регуляторного акта: Положення про порядок передачі майна комунальної власності територіальної громади в оренду, Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади, Положення про порядок проведення конкурсу на право майна комунальної власності територіальної громади,  Типовий договір оренди нерухомого майна розроблені з метою приведення їх у відповідність до законодавства України, належного правового оформлення орендних правовідносин та підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади  і збільшення надходжень до бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження: з 02.05.2019 по 10.05.2019 року.

Тип відстеження: періодичне

Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

1. Кількість укладених договорів оренди майна комунальної власності.

2. Сума надходження орендної плати.

Кількісні та якісні значення показників результативності актів:

 

              Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість укладених (діючих) договорів оренди майна комунальної власності, од.

2

2

2

2

Сума надходжень орендної плати,  грн.

8745,28

15751,75

15751,75

15870,45

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі вищевказаних показників періодичного відстеження можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку, він  не потребує змін чи доповнень.

З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою періодичних відстежень.

 

 

Сільський голова                                                                               С.Л.Алдабаєв

 

Логін: *

Пароль: *